ODKAZY OBLÍBENÉ
ODKAZY PRACOVNÍ
KONTAKTY
POROTHERM DŮM
Se značkou POROTHERM DŮM nabízí
společnost Wienerberger cihlářský
průmysl, a. s., spolu se stavebními
firmami a dalšími partnery, možnost
výstavby Vašeho rodinného domu. Tato
nabídka výstavby rodinného domu z
tradičního přírodního materiálu, kterým
cihla určitě je, má spolu se zajištěním
vlastní stavby i řadu jiných výhod.
<VÍCE INFORMACÍ>
G SERVIS PARTNER
ZELENÁ ÚSPORÁM
Copyright © 2015 by "PC Servis Hořovice"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: avstav       avstav.cz


Rozdíl mezi dobře a špatně
naplánovanou stavbou může být
mnoho měsíců, několik set tisíc
korun a nepočítaně šedin.
<VÍCE INFORMACÍ>
A V stav, spol. s r.o. byla založena v roce 2003 jako ryze česká stavební společnost.
Původní zaměření na komplexní dodávky střech bylo rozšířeno na zakládání staveb a v roce 2005 na kompletní výstavbu rodinných domů.
Dnes se soustřeďujeme převážně na výstavbu rodinných domů na klíč, ale i rekonstrukci větších celků jako jsou obecní úřady, ZŠ a MŠ,
případně komerční prostory.

Pro zajištění maximální kvality odvedené práce zajišťujeme pravidelné školení našich zaměstnanců u jednotlivých výrobců. Také
sledujeme vývoj nových technologií, výrobků a postupů.

V roce 2012 byla naše společnost vybrána do programu POROTHERM DŮM, čehož si velmi vážíme. Je to ocenění naší práce, stejně
jako doporučení našich zákazníků.„A V stav, abyste VY mohli v klidu spát“

Ing. Radek Vasserbauer a Luděk Anýž
jednatelé

Tyršova 809, 268 01 Hořovice
Tel.:    +420 311 514 894
Fax:    +420 311 514 894
Mobil:  +420 777 733 775
ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního
prostředí administrovaný Státním
fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a
obnovitelné zdroje energie v rodinných
domech. Žádosti o dotace budou
přijímány na základě časově
omezených výzev.